Čas po škole

Kromě kvalitního vzdělání by měly děti svůj čas trávit činnostmi, které je budou rozvíjet v různých oblastech dovedností.

  • Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2022/2023
    Název Den a čas Vedoucí Cena Sportovní hry (1. až 4. třída) pondělí: od 12:45 Mgr. Jana Horáčková 400,- Sportovní kroužek (5. až 9. třída) pondělí: od 15:00 Mgr. Pavel Vala 400,- Dramatický kroužek (2. stupeň) úterý: od 13:20 Mgr. Martina Lišková 400,- Keramický kroužek pondělí: od 14:00                  (1x za 14 dní) Mgr. Jaroslava Macháčková 1000,- Keramický kroužek úterý: od 15:15 (1x za 14 dní) Ivana Gazárková 1000,- Nenkovjánek       (MŠ, 1. a 2. stupeň) úterý: od 16:30   Mgr. Radka Seďová 400,- Šachy (1. a 2. stupeň) čtvtek: od 14:00 Ing. Jana Mantlová 400,- Malý kuchtík (3. až 6. třída)…

Sběr starého papíru ve školním roce 2022/2023

Každý žák naší školy se ve školním roce 2022/2023 může zapojit do sběru starého papíru. Výsledky sběru se opět budou započítávat do celoroční školní soutěže mezi žáky jednotlivých tříd, která bude tímto sběrem ukončena a vyhodnocena.

Recyklohraní

https://www.recyklohrani.cz/cs