Čas po škole

Kromě kvalitního vzdělání by měly děti svůj čas trávit činnostmi, které je budou rozvíjet v různých oblastech dovedností.

  • Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2023/2024
    Kroužky zahájí svou činnost 1. října 2023 Název Den a čas Vedoucí Cena Sportovní – florbal, fotbal (5. až 7. třída) úterý: 12:20 Mgr. Pavel Vala  400,- Šachy I (2. až 5. třída) úterý: 13:20 (1x za 14 dní) Ing. Jana Mantlová 400,- Šachy II (6. až 9. třída) úterý: 13:20 (1x za 14 dní) Ing. Jana Mantlová 400,- Keramika (1. až 6. třída) pondělí: 13:00 (dvě skupiny 1x za 14 dní) Mgr. Jaroslava Macháčková 1000,- Nenkovjánek              (MŠ, 1. a 2. stupeň) úterý: 16:30 Veronika Linzerová 400,- Malý kuchtík (3. až 5. třída) čtvrtek: 15:00 (1x za 14 dní) Martina…