Družina

Školní Družina

Školní družina při ZŠ Nenkovice byla zřízena 1.9.2005.  Od letošního školního roku má dvě oddělení s kapacitou 60 dětí. Zajišťuje odpolední činnost pro žáky 1. – 5. tř., v časovém rozsahu denně od 11.15 do 16.30 hod.

Školní družina má plně k dispozici dvě třídy. Dále využívá učebny s interaktivními tabulemi, počítačovou učebnu, tělocvičnu, keramickou dílnu a kuchyňku. Družinové třídy jsou rozděleny na části pracovní a herní. První část má snadno čistitelnou podlahovou krytinu a odpovídající nábytek. V herní části tříd jsou koberce. K odpočinku slouží gauč a sedací polštáře. Součástí vybavení jsou počítače, cd přehrávač, společenské hry, stavebnice, dětské knihy a časopisy, sportovní náčiní, potřeby pro výtvarné, hudební a pracovní činnosti. Školní družina využívá přilehlé fotbalové a dětské hřiště.

Velký důraz je kladen na aktivní pohyb dětí, ať již ve školní tělocvičně, na přilehlém hřišti nebo při procházkách do blízkého okolí školy.

Pedagogické působení ve školní družině zajišťují 2 kvalifikované vychovatelky.

Činnost probíhá podle celoročního plánu vycházejícího ze ŠVP, jenž je přizpůsoben věku a schopnostem dětí. Je zaměřen na rozvoj psychických a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her. Každý týden má své tematické zaměření, které je zpracováváno výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky.

Řád školní družiny

Zápisní lístek

Pověření / zmocnění k vyzvedávání dítěte ze ŠD jinou osobou

Povolení samostatného odchodu žáka ze školní družiny

Denní program:

11,15 – 13,00                oběd, odpočinkové a spontánní činnost (kreslení, modelování, stolní a deskové hry, stavebnice…)

13,00 – 14,00                řízená zájmová činnost

14,00 – 16,30                rekreační činnost

Poplatek za školní družinu a způsob úhrady:

Roční poplatek za jedno dítě je stanoven na 1200,- Kč.

Úhrada se provádí bezhotovostně na účet školy: 86-2423680297/0100 a to jednorázově 1200,- Kč k 15.10.2019 nebo 2 x 600,-  Kč k 15.10.20122 a 15.2.2023.

Kontakty na vychovatelky

Ivana Gazárková – 1. oddělení (1. a 2. tř.) email: ivana.gazarkova@zs-nenkovice.cz telefon: 722 467 276

Martina Kramářová – 2. oddělení (3. a 4. tř.) email: martina.kramarova@zs-nenkovice.cz telefon 730 108 042