Skvělý výsledek Dominika Jandy

V listopadu 2022 proběhlo celorepublikové srovnávací testování SCIO 9. tříd.

Dominik Janda v tomto testování dosáhl skvělé výsledeky: v matematice byl hodnocen percentilem 99 (tzn. ze sta dětí jen jedno mělo výsledek lepší než on) a v OSP (obecné studijní předpoklady) byl hodnocen percentilem 98, na což jsme náležitě hrdí!

Dominikovi blahopřejeme a doufáme, že bude ve výborných výkonech vynikat i nadále.