Plán aktivit na školní rok 2020-2021

Plán aktivit na školní rok 2020-2021

Září

Tradiční tvoření z dýní

Divadélko „Květinka“ – 16. 9. 2020 v 9:00h – cena 55,-

Divadélko „Rolnička“ – 24. 9. 2020 v 10:00 h – cena 60,-

Říjen

Ekologický výukový program – lesní pedagogika

Divadélko „Sluníčko“ – 2. 10. 2020 v 8:30h – cena 60,-

Opékání špekáčků s lampiónovým průvodem v MŠ

Listopad

Den s prarodiči v MŠ

Vánoční focení

Keramika

Prosinec

Mikulášská nadílka v MŠ

Vánoční výtvarná dílna spojená s ochutnávkou vánočního cukroví

Zpívání vánočních koled na schodech

Vánoční tradice a zvyky (den v MŠ)

Vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ

Roznášení novoročních blahopřání po obci

Leden

Karneval ve spolupráci se ZŠ

Mobilní planetárium v MŠ+ ZŠ 20.1. 2020 – v 9:00h, cena cca 70,-

Únor

Barevný týden v MŠ

Divadélko „Květinka“ – 3. 2. 2021 v 9:00h- cena 55,-

Březen

Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ

Děti čtou dětem (ve spolupráci s žáky ZŠ)

Velikonoční tvořivá dílnička s rodiči

Odmykání jara – roznášení klíčků po obci

Duben

Den Země (ve spolupráci se ZŠ)

Program „Pomáhají nám v nesnázích“ – beseda se ZZS

Zápis do 1. třídy

Čarodějnický den v MŠ

Začátek plavání ve Bzenci

Květen

Ekologický výukový program – lesní pedagogika

Oslava Dne maminek ve spolupráci se ZŠ

Zápis dětí do MŠ

Červen

Školní výlet

Den dětí v MŠ

Focení ke konci roku

Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky

Ukončení a poslední lekce plavání

Informativní schůzka pro rodiče (srpen)