Plán aktivit na školní rok 2021/2022

Mateřská škola ŽELETICE

Plán aktivit na školní rok 2021/2022

Srpen

 • Informační schůzka pro rodiče na nový školní rok 2021/2022

Září

 • Divadýlko Květinka z Břeclavi – „Koloběžka v lese“
 • Logopedická depistáž
 • Dopravní hřiště v Nenkovicích
 • Aktivita pro rodiče – zajištění ovoce a zeleniny na ochutnávku: „Tajemství zahradní sklizně“

Říjen

 • Aktivita s rodiči – tvoření „Bramboráča“
 • Vyšetření zraku dětí
 • „Světluškový průvod obcí“

Listopad

 • Vánoční fotografování
 • Konzultační schůzky s rodiči
 • Cvičný požární poplach
 • Aktivita s rodiči: „Zapoj mámu, tátu– domácí cvičení“

Prosinec

 • Vyrábění novoročních přáníček, roznáška
 • Mikulášská návštěva ve školce
 • Vycházka s hledáním čertího pokladu
 • Vánoční nadělování
 • Besídka pro rodiče: „Posezení s písničkou“

Leden

 • Divadélko Rolničky
 • Aktivita s prarodiči – odpoledne s hrami s babičkou a dědou

Únor

 • „Pyžamový rej“
 • „Barevný týden v MŠ“
 •  Dětský karneval

Březen

 • Divadélko Rolničky
 • Návštěva v 1. třídě ZŠ Nenkovice-předškoláci
 • Návštěva místního muzea

Duben

 • Zahájení plavecké výuky ve Bzenci
 • Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
 • Velikonoce – Hledání velikonočních vajíček na zahradě
 • Den Země(spolupráce se ZŠ)
 • Konzultační schůzky s rodiči

Květen

 • Plavecká výuka
 • Výroba dárečků pro maminky ke svátku matek
 • Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023
 • Den matek – vystoupení
 • Fotografování dětí na závěr roku
 • Návštěva veterinární ordinace v Nenkovicích

Červen

 • Dětský den v MŠ
 • Ukončení plavecké výuky
 • Divadýlko Květinka „Kouzelný strom – pohádka o lípě a škole“
 • Školní výlet
 • Den tatínků„Překvapení pro tatínka“
 • Slavnostní ukončení školního roku – rozloučení s předškoláky, pasování na prvňáčky

Akce pořádané v průběhu školního roku:

 • prodejní výstavky knih pro děti a rodiče v MŠ
 • celoroční využívání tělocvičny v budově MŠ k pohybovým aktivitám a sportu
 • návštěvy místní keramické dílny „Hliněnka“, práce s keramickou hlínou, vytváření vlastních keramických výrobků

Plán může být v průběhu roku upravován, doplňován o aktuální akce a přizpůsoben epidemiologické situaci.