Výsledek zápisu do MŠ

Zveřejnění výsledků o přijetí dětí do MŠ Želetice na školní rok 2021/2022

V seznamu jsou jména dětí uvedena pod registračním číslem, které vám bylo přiděleno u zápisu dětí ze dne 10.5.2021.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Výsledek přijímacího řízení je vyvěšen na vstupních dveřích MŠ Želetice, kde rovněž můžete požádat o vydání

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Uveřejněné dokumenty jsou ve formátu pdf .

Níže vám poskytujeme výsledek přijetí dítěte do Mateřské školy Želetice.

Výsledek-přijímacího-řízení-do-MŠ-Želetice.pdf