ČERVEN – PLÁN AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČERVEN – PLÁN AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. 6. Den dětí (proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu)

7. 6. Fotografování tříd (budou se fotografovat pouze třídy nikoliv skupinky)

14. 6. Prezentace ročníkových prací deváťáků

22. 6. Pedagogická rada

30. 6. Ukončení školního roku 2020/2021 (shromáždění všech žáků v tělocvičně školy)