Červen

Plán akcí v červnu

1. 6. Návštěva muzea v Kyjově (7. ročník)

6. 6. Nepůjde elektřina (oběd bude zajištěn – bramborový guláš)

7. 6. Výlet 7. třídy do Brna

7. 6. Návštěva muzea v Kyjově (9. ročník)

9. 6. Americké centrum Brno (7. a 8. ročník)

12. 6. Návštěva družební školy na Slovensku (1. stupeň)

12. 6. Nepůjde elektřina (oběd bude zajištěn – vepřový guláš)

14. 6. Nepůjde elektřina (oběd bude zajištěn – rohlíková bulka se sekanou a zeleninou)

15. 6. Prezentace ročníkových prací (9. ročník)

16. 6. Výlet 8. třídy do Brna

20. 6. Školní výlet do Brna (1. stupeň)

21. 6. Nepůjde elektřina (oběd bude zajištěn)

22. 6. Pedagogická rada

26. 6. Nepůjde elektřina (oběd bude zajištěn)

26. 6. Odevzdávání učebnic, výuka na 2. stupni bude probíhat ve třídách s třídními učiteli (běžný rozvrh hodin bude zrušen, konec vyučování po 5. vyučovací hodině)

26. 6. Výuka na 1. stupni bude probíhat ve třídách s třídními učiteli (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)

27. 6. Filmové představení Děti Nagana (Kino Panorama Kyjov, 2. stupeň, vstupné 60 Kč))

28. 6. Konec vyučování: 2. stupeň v 11:15, 1. stupeň v 11:20

28. 6. Karneval v tělocvičně školy (2. stupeň)

29. 6. Sportovní den pro žáky 2. stupně – vybíjená, kopaná, florbal (konec vyučování: 2. stupeň v 11:15, 1. stupeň v 11:20)

30. 6. Ukončení školního roku 2022/2023 – shromáždění všech žáků v tělocvičně školy (v 7:40), předávání vysvědčení ve třídách (v 8:30)