Důležité upozornění!

Důležité upozornění!

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že do školy nemohou být vpuštěni žáci s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Proto žádáme rodiče, aby děti s těmito příznaky neposílali do školy, vstup do školy jim bude umožněn až po úplném doléčení.

Nabídka zaměstnání: učitel/učitelka výtvarné výchovy

ZŠ a MŠ Nenkovice přijme kvalifikovaného učitele/učitelku výtvarné výchovy.