ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1. září 2021 bude slavnostně zahájen nový školní rok 2021/2022. Vzhledem k hygienickému nařízení budou první školní dny organizovány takto:

1. září

Školní rok bude zahájen 1. září v 7.35 společným přivítáním před budovou školy. Třídní učitelé vyzvednou žáky svého ročníku před budovou školy a společně odejdou do svých tříd. Poté proběhne testování žáků antigenními testy dle nařízení vlády.

Žáci 1. ročníku se i se svými rodiči přesunou v doprovodu třídní učitelky do své třídy, kde proběhne slavnostní přivítání. Vzhledem k hygienickým nařízením musí mít děti i rodiče v prostorách školy nasazenu ochranu dýchacích cest a nosu (rodiče respirátor, děti chirurgickou roušku).

Předpokládaný konec prvního dne školního roku je cca v 8:15.

Vezměte si s sebou přezůvky.

2. září

Třídnické hodiny, školní řád, vydávání učebnic – ukončení vyučování v 11:15.

3. září

Vyučování dle rozvrhu hodin, který naleznete ke stažení zde: /Rozvrh-hodin-tříd-2021-22.pdf nebo také v sekci Dokumenty.