ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci,

ve čtvrtek 1. září 2022 bude slavnostně zahájen nový školní rok 2022/2023. První školní dny budou organizovány takto:

1. září

Školní rok bude zahájen 1. září v 7.35 společným přivítáním před budovou školy. Poté před školou proběhne slavnostní pasování prvňáčků. Třídní učitelé vyzvednou žáky svého ročníku před budovou školy a společně odejdou do svých tříd. Žádáme rodiče, aby nedoprovázeli žáky do budovy školy. Výjimku mají pouze rodiče prvňáčků.

Žáci 1. ročníku se i se svými rodiči přesunou v doprovodu třídní učitelky do své třídy, kde proběhne slavnostní přivítání.

Předpokládaný konec prvního dne školního roku je cca v 8:15.

Vezměte si s sebou přezůvky.

2. září

Třídnické hodiny, školní řád, vydávání učebnic – ukončení vyučování: 2. stupeň v 11:05, 1. stupeň v 11:15.

5. září

Vyučování dle rozvrhu hodin, který naleznete ke stažení zde: /Rozvrh-hodin-tříd-2022-23.pdf nebo také v sekci Dokumenty. https://www.zs-nenkovice.cz/dokumenty/