Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení

Výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům 1., 2. a 3. třídy předán ve čtvrtek 28. ledna 2021. Žákům 4. až 9. třídy bude výpis z vysvědčení předán při nejbližší možné příležitosti, nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude povolena jejich osobní přítomnost ve škole. Rodiče žáků byli informováni o chování a prospěchu svého dítěte za 1. pololetí 2020/2021 prostřednictvím emailu dne 22. 1. 2021.

Nabídka zaměstnání: učitel/učitelka výtvarné výchovy

ZŠ a MŠ Nenkovice přijme kvalifikovaného učitele/učitelku výtvarné výchovy.