Školská rada

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat a zároveň požádat o součinnost při volbě členů do školské rady. 

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogický pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

V letošním roce proběhnou volby nových členů z řad rodičů. 

Prosíme Vás, abyste nám do 16.11. 2023 poslali e-mailem jména dvou rodičů žáků naší školy, kteří by podle Vás byli vhodnými kandidáty do školské rady. Volební období je na 3 roky, nemělo by se tedy jednat o rodiče žáků devátého ročníku.   

Na třídních schůzkách 23.11. 2023 Vám budou představeni nominovaní rodiče a uskuteční se přímá volba kandidátů do školské rady.

Děkujeme za spolupráci