Složení žákovského parlamentu

Předsedové tříd:

3. třída – Mikuláš Kobliha

4. třída – Jiří Slováček

5. třída – Liliana Ježová

6. třída – Lukáš Hranický

7. třída – Aneta Hrabalová, Lenka Šurýnová

8. třída – Karolína Vlasáková, Natálie Potěšilová

9. třída – Andrea Hofírková, Monika Jarýnová