Zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. září 2023 bude slavnostně zahájen nový školní rok 2023/2024. První školní dny budou organizovány takto:

4. září

Školní rok bude zahájen 4. září v 7.35 společným přivítáním před budovou školy. Poté před školou proběhne slavnostní pasování prvňáčků. Třídní učitelé vyzvednou žáky svého ročníku před budovou školy a společně odejdou do svých tříd. Žádáme rodiče, aby nedoprovázeli žáky do budovy školy. Výjimku mají pouze rodiče prvňáčků.

Žáci 1. ročníku se i se svými rodiči přesunou v doprovodu třídní učitelky do své třídy, kde proběhne slavnostní přivítání.

Předpokládaný konec prvního dne školního roku je cca v 8:30.

V případě nepříznivého počasí se škola otevře v 7.15 a žáci jednotlivých ročníků budou čekat do 7.35 ve svých šatnách.

Vezměte si s sebou přezůvky.

5. září

Třídnické hodiny, školní řád, vydávání učebnic (ukončení vyučování: 2. stupeň v 11:05, 1. stupeň v 11:15, třídní učitelé odvedou žáky svého ročníku na oběd).

6. září

Vyučování dle rozvrhu hodin (odpolední vyučování odpadá), který naleznete ke stažení zde: /Rozvrh-hodin-tříd-2023-24.pdf nebo také v sekci Dokumenty. https://www.zs-nenkovice.cz/dokumenty/

Nabídka zaměstnání: učitel/učitelka výtvarné výchovy

ZŠ a MŠ Nenkovice přijme kvalifikovaného učitele/učitelku výtvarné výchovy.