Zápis do 1. třídy

https://i.pinimg.com/564x/b3/2b/d8/b32bd81a20416aee339c576f9d64e717.jpg

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Termín zápisu: 15. duben 2021

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením zápis proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. 

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

Vzhledem k uzavření místních MŠ je nutné vyzvednout požadované zápisové dokumenty ve vestibulu školy ve schránce označené slovem „ZÁPIS“. Doklady pro jedno dítě budou vždy v jedné složce.

Dokumenty si můžete také vytisknout na stránkách školy.


K zápisu je nutné dodat:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ (naleznete zde: zadost_o_prijeti_ditete.pdf)

ZÁPISNÍ LIST (naleznete zde: zápisní-list-2021-2022.pdf)

Pokud budete žádat o odklad:

ŽÁDOST O ODKLAD (naleznete zde: žádost-o-odklad.pdf)

ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně

DOPORUČENÍ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

Vše je nutné doručit do školy nejpozději v den konání zápisu 15. 4. 2021 následujícími způsoby:

  1. Poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Nenkovice, Nenkovice 222, 69637 Želetice)
  2. Osobním podáním v kanceláři školy

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (popř. Udělení odkladu školní docházky.)