NAŠE ŠKOLAJE VIDĚT UŽ Z DALEKA

Budova ZŠ je umístěna mimo centrum obce do klidné okrajové části plné zeleně.

ZÁBAVA?TÍM MŮŽE BÝT UČENÍ PRO KAŽDÉ DÍTĚ

Chce to jen najít ten správný přístup a pochopení pro potřeby každého žáčka.

A ZAČÍNÁMES TÍM UŽ V NAŠICH ŠKOLKÁCH

K ZŠ v Nenkovicích patří i MŠ v Nenkovicích a také MŠ v Želeticích.

PRO PRVŇÁČKYPOŘÁDÁME KAŽDOROČNĚ PASOVÁNÍ

které je uvede do školáckého života a zpříjemní jim první dojmy ze školy.

ROZVÍJET DĚTIMŮŽETE V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH

Našich učitelů možná není mnoho, ale pro své žáky ve volných chvílích vedou zájmové kroužky. Které dítě by se nechtělo hrát s "blátem", že?

NAŠE DĚTIPRAVIDELNĚ VYSTAVUJÍ SVÉ PRÁCE

na chodbách školy, kde si je můžou všichni prohlédnout.

Mateřské školy

Mateřská škola - NENKOVICE Mateřská škola Nenkovice je vesnickým předškolním zařízením patřícím do právního subjektu

Základní škola

ZŠ a MŠ Nenkovice má devět běžných tříd, družinu a dvě mateřské školy umístěné v

Čas po škole

Kromě kvalitního vzdělání by měly děti svůj čas trávit činnostmi, které je budou rozvíjet v