Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Vážení rodiče a milí žáci,

na naší škole působí školní poradenské pracoviště ve složení Mgr. Radka Seďová (výchovný poradce), Mgr. Pavel Vala (metodik prevence), Mgr. Martina Lišková (speciální pedagog) a vedení školy.

Poradenské služby poskytuje škola žákům a jejich zákonným zástupcům i učitelům. Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb na naší škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků

5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování


Více informací

Odkazy, přílohy:

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Vážení rodiče a milí žáci,

na naší škole působí školní poradenské pracoviště ve složení Mgr. Radka Seďová (výchovný poradce), Mgr. Pavel Vala (metodik prevence), Mgr. Martina Lišková (speciální pedagog) a vedení školy.

Poradenské služby poskytuje škola žákům a jejich zákonným zástupcům i učitelům. Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb na naší škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků

5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování


Více informací

Odkazy, přílohy:

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Nenkovice 222, 696 37 pošta Želetice

IČO: 75023172
IZO 102391521

ID datové schránky: 4r4ywcj